Indhold & rettigheder

På danskkulturarv.dk kan du finde indhold stillet til rådighed af forskellige danske kulturinstitutioner og arkiver. Lige nu ligger der digitaliserede kulturarkiver fra følgende kulturinstitutioner; Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket, Statens Arkiver, Det Danske Filminstitut, Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst, KUNSTEN i Aalborg, Skagens Museum, Limfjordsmuseet, Nordjyllands Kystmuseum og DR.

Der bliver løbende lagt nye værker og mere materiale på danskkulturarv.dk i takt med, at kulturinstitutionerne får digitaliseret mere af deres kulturarv og udvælger egnede samlinger. Nye institutioner kommer også til.

HVORDAN ER INDHOLDET UDVALGT?

Det er de enkelte kulturinstitutioner, der vurderer, hvad de ønsker at bidrage med på danskkulturarv.dk. Det vigtige er, at den enkelte kulturinstitution har rettigheder til materialet. Herudover er der ikke nogen begrænsninger for, hvad der kan lægges på sitet – så længe det er noget, der indgår som en del af dansk kulturarv, og det er gratis for brugerne at få adgang til.

Kulturinstitutionerne er meget forskellige både hvad angår størrelse, hvilke type genstande de har og hvor let eller svært det er at tilgængeliggøre materialet online. Du kan derfor ikke forvente, at der vil være lige meget materiale at finde fra de forskellige institutioner. Alt indhold er ejet af den bidragende institution, som anses for juridisk og redaktionelt ansvarlig. Materialer kan derfor også forsvinde, hvis en institution vælger at fjerne det.

HVAD MÅ JEG MED INDHOLDET?

De forskellige institutioner har meget forskellige rettigheder på indholdet, eksempelvis må du kun streame DR’s indhold her på siden, mens Statens Museum for Kunst har bidraget med 159 værker med en CC-BY-licens, læs evt. mere om denne hos Creative Commons. Er du i tvivl, eller ønsker du at bruge noget materiale på anden vis end licensen tillader, kan du kontakte den pågældende institution og spørge.