Limfjordsmuseet

Limfjordsmuseet beskæftiger sig med Limfjordens maritime kulturhistorie. Fiskeri og søfart er helt centrale emner, men museet arbejder også færgefart, bådebygning og krejlervæsen.
Museets særudstillinger, arkiv og administration har til huse i den gamle Kanalfogedbolig ved Frederik VII’s Kanal, mens Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter på “landsiden” af Frederik den VII’s Kanal rummer udstillinger om Limfjordens fiskeri, den farlige fjord og skibsbygning ved Limfjorden samt museets akvarier. Museet omfatter også et “Historisk Bådebyggeri” med åbent værksted, udstilling af historiske fartøjer i kanalen samt den gamle drejebro fra 1861 over kanalen.

Læs mere om Limfjordsmuseet.