Nordjyllands Kystmuseum

Nordjyllands Kystmuseum er Frederikshavn kommunes kulturhistoriske museum for nyere tid. Museet arbejder med Nordjysk Kystkultur, varetager marinarkæologisk ansvar i Nordjylland og har særlige ansvarsområder indenfor fiskerihistorie, søfartshistorie, turisthistorie, købstadshistorie, herregårdshistorie, besættelsestid og skolehistorie.
Museet består af fire udstillinger i Frederikshavn Kommune i det nordligste Jylland: Skagen, Bangsbo Museum, Bangsbo Fort og i Sæby. Nordjyllands Kystmuseum varetager desuden formidlingen af krudttårnet og driver også tre lokalhistoriske arkiver.
Museet har fiskerihistorie, søfartshistorie, købstadshistorie, herregårdshistorie, besættelsestid, skolehistorie og turisthistorie som særligt fagligt indsatsområde.

Læs mere om Nordjyllands Kystmuseum.