Skolehistorie

Skolehistorie er et digitalt, netværksbaseret ressourcecenter. En platform for et udvalg af digitaliserede og affotograferede genstande og arkivalier fra det tidligere Dansk Skolemuseum og for digitaliserede samlinger fra AU Library, Emdrup. Centeret vil gerne indgå i et fagligt samarbejde med museer, arkiver, universiteter, ministerier og andre relevante institutioner om formidlingen af skolens kulturarv. Centret befinder sig fysisk på AU Library, Emdrup.

Læs mere om Skolehistorie.