Færgernes Land

 

Sommeren 2020 stod i færgernes navn. Grundet omstændighederne i verden, brugte mange danskere deres ferie på at gå på opdagelse i eget land. Flere af de 406 øer som omkredser Danmark, blev derfor destination for de danske turisters rejsemål. Samtidig blev det muligt for alle cyklister og fodgængere at rejse gratis med de færger der sejler fra de danske havne.

Heldigvis har Danmark en stærk færgetradition der gjorde, at de danske øer blev velbesøgte og mange fik set sider af deres eget land, de ikke havde oplevet før - og selvom der var fyldte afgange og lange køer, sejlede færgerne stadig afsted.

Vi har derfor på Dansk Kulturarv lavet dette tema hvor du kan gå på opdagelse i dansk færgehistorie. Gennem vores omfattende arkiver, har vi fundet film, radio, tekster, billeder og TV omkring færgernes rolle i den danske kulturarv - Rigtig god fornøjelse

 

En færge over Gudenåen. Smidth, Hans. 1910-1917. SMK

De danske færgers historie

 

De første færger der i 1800-tallet begyndte at sejle fast mellem havnene i det danske landskab var træbyggede både eller skibe. De mindste blev brugt til at fragte større gods som vogne og dyr. De større skibe havde plads til langt flere mennesker, og havde i visse tilfælde kahytter med forplejning.

Træskibene blev dog erstattet af hjuldamperne i slutningen af 1800-tallet. De var så store og stabile, at de kunne fragte jernbanevogne og dermed forbinde jernbanerne over vands. Dermed kunne togene nu fragte passagerer og gods langt nemmere.

Hjuldamperne blev rundt omkring i landet i starten af 1900-tallet erstattet med skruefærgerne. De sejlede langt mere stabilt og kunne til og med også bryde isen, hvis vandende skulle fryse til. Udover togtrafikken, blev der nu også indsat færger rundt omkring i landet der kunne transportere biler.

Efter 1. verdenskrig blev motorfærger introduceret til de små kortere overfarter. De blev særligt indrettet til at kunne transportere flere biler.

I løbet af 1950'erne blev behovet for endnu større færger med plads til endnu flere biler større. Derfor blev færger med 2 og 3 dæk introduceret. Fra Halsskov-knudshoved-overfarten, fik man en færge der kunne transportere op til 390 biler på en tur.

I løbet af 1970'erne kom superfærgerne mere og mere frem. Det var store færger der var skabt til de længere overfarter, hvor passagerene også skulle have bedre og større faciliteter. Det var blandt andet København-Oslo-overfarten der her skulle servicere og transportere tusindevis af rejsende.

Den stigende konkurrence der kom med de broer og tunneller der nu forbandt øer og fastlandet betød, at færgerne skulle kunne følge med den hurtigere rejsestil. Derfor begyndte man at bygge hurtigfærger der kunne fragte endnu flere passagerer i langt højere hastighed.

I dag sejler der 52 faste færgeruter i Danmark. I blandt dem er der både mindre færger der sejler fra de mindre havne, til de større skibe der transporterer flere tusinde passagerer over lange distancer.

Information hentet fra lex.dk

Med 'Storebælt' over Storebælt

Radioreportage om færgen 'Storebælt' (fra korsør færgeleje). Styrmanden fortæller om rangering og om arbejdet på Storebælt. Søfartschefen fortæller om planlægning, opbygning af maskiner, bekvemmeligheder for passagerer og serveringsforhold. Om den berømte 'Storebæltskaffe' der solgte over 800000 kopper om året.

DR Arkiv. 30-04-1939

Ferieradio for ungdommen  mellem Esbjerg og Fanø

Radioudsendelse fra Fanøfærgen. Kaptajnen fortæller om den besværlige sejlads fra Esbjerg havn til Fanø og om kampen med stigende og faldende vandstande.

Skolekor fra Nordby synger 'Fanø oh Fanø'.

Besøg på Fanø og interviews med beboerne.

DR Arkiv. 22-10.1936

Omø Færgejubilæum

Reportage fra Omø hvor der fejres jubilæum for færgefarten mellem Stignæs og Omø. Henning Nielsen beretter om festlighederne der foregik. Bl.a. med ægte Omøvals, festsang og interview med øens beboere omkring deres stolthed for færgen og havnen.

Hør også reportage omkring livet som beboer på Omø her

DR Arkiv. 01-06-1987

 

    Færge (Tårs). Møller, Ulrik 2012-2013. SMK ©

Færger i slægtsforskningen

 

Slægtforskernes Bibliotek, har i deres imponerende samlinger og kataloger fundet en masse fortællinger og beretninger fra søfartens historie. Arkivalierne er frit tilgængelige og du kan derfor dykke ned i dem, hvoren du befinder dig.

Her er et par eksempler på hvad du blandt andet kan finde af læsestof:

Fra kyst til kyst

 

Fra kyst til kyst er en samling af beretninger og hjemstavnsbilleder der beretter om de begivenheder og tildragelser er sket omkring Lillebælt i gennem tiden. Værket giver et unikt billede ind i hvordan livet omkring kysten og på havet har været. Tryk på coverbilledet og få et spændende indblik i hvordan livet ved Lillebælt var, før broen kom.

Den helsingørske Færgemand Lars Bache. Bache, Niels. 1966

 

Fra Kyst til Kyst. Rosted, Kr. 1930

 

Den helsingørske Færgemand

 

I dette værk, kan du rejse tilbage i tiden til Helsingørs havn og få et indblik i hvordan sø- og færgefolk har bevæget sig over Øresund. Værket består af memoirer og breve der beretter om dagligdagen for færgemanden Lars Bache, hans by og hans hjem. Tryk på coveret og læs historier om smugleri, fiskeri og krig.

Ved at følge dette link kan du fortsætte i Slægtforskernes Bibliotek og blive klogere på færger og søfartens historie

   Tegning af kongens Jagt. Orlogsværftet. Rigsarkivet.

Færger på film

DFI's hjemmeside Danmark på film, kan du opleve en stor samling af klip omkring færger gennem tiden. Det tidligste tilbageblik går for eksempel helt tilbage til 1902, hvor en gruppe husarer sejler deres heste over Isefjorden. Her i temaet kan du se 8 udvalgte fra samlingen.

Tryk på filmene for at afspille dem, eller gå direkte til hele samlingen Her

   Færgen til Leiden, Goyen, Jan Josefsz van 1611. SMK

Ferieland

Turistrejse i det danske sommerland anno 1960. Oplev blandt andet i udsendelsen, færgerejserne fra Langeland, Svendborg og Ærø. Filmen giver et flot tilbageblik på sommeren for 60 år siden, og hvordan færgerne, også dengang, skabte glæde for ø-turisterne.

DR Arkiv 12-07-1960

Færgelandet

"Det kan lade sig gøre at nå Danmark uden at bruge vandet, men det lader sig ikke gøre at se og opleve Danmark uden." Sådan starter denne reportage omkring færgernes rolle i Danmark. Udsendelsen består af alt fra trækfærger over åer til de højt udviklede færger over Storebælt.

DR Arkiv 29-12-1961

Fem minutters overfart

Udsendelse fra 1964 hvor færgemand Niels Henriksen, som sejler ruten Hjarnø-Snaptun i Horsens fjord, bliver interviewet om livet og arbejdet på fjorden.

DR Arkiv. 18-09-1964

"Halsskov" Indvies

Den nye autofærger, dobbeltdækkeren "Halsskov" er sat i drift. Færgen kan rumme op til 200 biler. Inden første afgang skulle Kong Frederik den 9. se færgen.

DR Arkiv 01-06-1956

 

På Dansk Kulturarv, kan du selv gå på opdagelse i færgernes historie og i den samlede digitaliserede kultur.

Skulle du have gode ideer eller forslag til hvad du gerne vil se/gense på hjemmesiden, er du altid velkommen til at skrive til os på danskkulturarv@dr.dk