Genanvendelse

I Danmark smider vi hvert år Ca. 450 kilo affald ud pr. indbygger. Men affald er ikke bare affald og mange af de produkter, der ender i skraldespanden skal behandles forskelligt alt efter genbrugsmuligheder og effekt på miljøet. For at vi ikke skal forurene for meget, er forskellige tiltag indenfor affaldssortering blevet gjort gennem tiden i de danske kommuner og hjem.

Efter den høje stigning i velstand 1960'erne, begyndte affaldsproduktionen at blive større og større i Danmark. De store mængder affald og stigende opmærksomhed på råstoffer i form af fx oliekrisen, førte til at man i folketinget i 1978 vedtog Genanvendelsesloven. Genanvendelse af embalage, papir, madrester og metal, blev nu højere prioriteret, da mere ordenlig og fokuseret sortering af affald kunne skåne miljøet og skabe vækst.

 

Du kan i dette tema, dykke ned i historien bag hvordan danskerne har forholdt sig til affald, genbrug og klima igennem tiden. Igennem forskellige TV- og radioklip, kan du blive klogere på vores fælles kulturarv. Du kan også selv gå på opdagelse i Dansk Kulturarvs arkiv HER

Genbrug er go' brug

Radioudsendelse fra 1978 om genanvendelse, genindvinding og genudnyttelse. Udsendelsen giver et indblik i genbrugsmulighederne der var gældene i Danmark i 70'erne. Radioindslaget tager dig for eksempel på besøg til loppemarkedet, flaskecentralen, pap-fabrikken og folketinget.

Hør hele udsendelsen HER

Forurening på Film

Filmcentralen kan du finde et stort udvalg af film med temaer såsom Genbrug, Miljø og forurening.

Filmene præsenterer temaerne i både sjove indslag og ideer med hvordan man kan genbruge, men også alvorlige eksempler på, konsekvenserne af klimaforandringer og forurening.

 

Spild er penge

Landsforeningen for Arbejdsløshedens Bekæmpelse viser, hvordan de forskellige typer af spild kan genanvendes i industrien og landbruget.

Dråben i havet

Filmen inviterer på en chokrejse i Nordsøen. Turen går fra Cheminova på den jyske vestkyst, gennem Esbjerg, ned til Elben, gennem Hamburg havn, til Wesers og Rhinens udmunding, til øen Texel ud for Holland og til Grimsby i England. Temaet er forurening og dens konsekvenser for fisk, sæler ... og mennesker.

Papir og pap er penge

En festlig, nærmest revyagtig propagandafilm for papirindsamlingen i 1947.

Solen er rød

En film om miljø og forurening, der bl.a. spørger: "Kan jeg nøjes med at vide, at de er der? Vore selvskabte fjender, som vi ikke engang ved, hvordan ser ud, og som ikke slår igen med det samme...

Gammelt metal

Propaganda i effektfulde billeder fra metalindsamlingen 1942.

Radioaktivt nedfald

Om radioaktiv bestråling og forholdsregler, hvis katastrofen rammer. Filmen fra 1961 skildrer Civilforsvarsforbundets arbejde i en fingeret situation, hvor dele af landet udsættes for radioaktivt nedfald.

Spildevandet blomstrer

Filmen fra 1990 kritiserer den måde, spildevand normalt behandles på, hvor en genanvendelse af vandet ikke finder sted. Er de traditionelle rensningsanlæg overhovedet miljøforbedrende?

Fabrikken Cheminova

Optagelser fra Harboøre Tange, hvor den kemiske fabrik Cheminova blev opført i 1953. Cheminova er en global virksomhed, der primært producerer landbrugskemikalier. I klippet berettes der om, hvordan udledningen af fabrikkens giftige affald har skadet miljøet og dyrelivet i området.

Pant

I Danmark har vi haft pant på glasflasker siden 1942. Systemet startede med de karakteristiske ølflasker der blev sendt i omløb, så alle bryggerier kunne anvende og genbruge de samme flasker. Dette sparede ikke blot bryggerierne mange af penge, men begyndte også at skåne på miljøet.

Derved begyndte en genbrugstradition der har betydet, at vi i dag har et pantsystem for næsten alle de flasker, dåser og ølkasser, man kan købe i forretningerne. I dette klip fra 1977 kan du se hvordan at flaskesystemet fungerede i forskellige kommuner og hvem der kunne udnytte det daværende pantsystem på udvalgte vinflasker.

Der er i dag, dog ikke pant på vinflasker, da disse flasker meget sjældent ender henkastede i naturen i forhold til øl- og sodavandsflasker.

 

Madaffald

Vi smider rigtig meget mad ud i Danmark. I danske hjem, restauranter og supermarkeder, ender vi hvert år 700.000 tons madaffald ud. Meget af madaffaldet bliver stadig brændt på forbrændingsanlægget hvor mange ressourcer går tabt. Flere kommuner har dog i løbet af de sidste par år, satset på bedre udnyttelse af madaffaldet med fokus på produktion af bioplast og biogas.

Der er dog også mange andre metoder hvorpå vi kan udnytte alt det overskudende mad der ender i containerene. I klippet her fra 2009, kan du se hvordan en gruppe skraldere, går igennem supermarkedets kasserede madvare, for at få et festmåltid.

Se hele udsendelsen HER

Genbrugstøj

Danskernes forbrug af tøj er steget meget i løbet af de sidste 20-30 år. Dette skyldes især, at det er blevet meget nemmere for firmaer at producere tøj billigt. Dette sker både i form af billigere arbejdskraft, men også fremstilling af tøj der ikke altid er miljøbevist. Der er derfor rigtig meget tøj i cirkulation og meget af det ender desværre i skraldespanden, når det enten er gået i stykker eller ude af mode.

Der er dog mange alternativer for hvad man kan gøre med aflagt tøj. Én af dem er at besøge den lokale tøjgenbrug med det færdige tøj, så andre kan få glæde af det. I det her er klip fra 1975, fra en Frelsens Hær i Humlebæk, kan du se hvordan man genbrugte tøj for 50 år siden.

Se resten af udsendelsen HER

Tegninger og billeder

Det Kgl. Bibliotek og DR Arkiv, kan du finde en stor samlinger af illustrationer, fotos og tegninger, der omhandler bl.a  kulturelle, sportslige og politiske emner. Her er en håndfuld tegninger og billeder gennem tiden der fortæller hvordan genbrug, forurening og klima er blevet behandlet.

Bojesen, Bo, 1978.01.09 - FORSKER

Bojesen, Bo, 1974.02.25 - DIALOG

 

Oliealarmen, 1974 - DR Arkiv

Lynard, Frank (1938-), Alle Christianitter går ind for genbrug

Losseplads, DR Arkiv

Bojesen, Bo, 1983.12.12 - GENBRUG

 

Türck, Sven (1897-1954), Genbrug af gammelt gummi

Luftforureningsprøve, DR Arkiv

Det frivillige Danmark, Gregers Nielsen. DR Arkiv

Dansk Kulturarv, kan du selv gå på opdagelse i vores samlede digitaliserede kultur.

Skulle du have gode ideer eller forslag til hvad du gerne vil se/gense på hjemmesiden, er du altid velkommen til at skrive til os på danskkulturarv@dr.dk