Tema om folketingsvalg

I anledning af, at der er blevet udskrevet valg, har vi på Dansk Kulturarv samlet en masse Billeder, TV og Radio fra tidligere folketingsvalg og folkeafstemninger.

Temaet består af materialer fra vores samarbejdspartneres samlinger, og fortæller en historie om hvordan der er blevet ført politik igennem tiden og hvad folketingsvalgene har fokuseret på før i tiden.

På Danskkulturarv.dk kan du også selv søge på flere hundrede resultater omkring folketingsvalg Her

Grundloven

Danmarks Grundlov danner rammen om vores folkestyre. I hovedtræk stammer indholdet stadig fra den første grundlov, Junigrundloven, fra den 5. juni 1849. Grundloven er kun blevet ændret 5 gange:

  • 1866 - Kongen og godsejerne fik gennemtrumfet en større indflydelse på regeringen og Landstinget.

  • 1915 - Kvinder og en række andre grupper fik stemmeret.

  • 1920 - Regeringens selvbestemmelse over udenrigspolitikken blev indskrænket, Nordslesvig var igen dansk, og Island var blevet en selvstændig stat i 1918.

  • 1953 - Rigsdagens andetkammer blev afskaffet, parlamentarisme indføres i Grundloven, og der indføres betinget kvindelig arvefølge i tronfølgeloven.

  • 2009 - tronfølgeloven blev ændret, så arveretten til tronen går til førstefødte uanset køn.

Anskuelsestavle: Den Grundlovgivende Rigsforsamling, Constantin Hansen, 1860. 

Læs hele Grundloven fra 5. Juni 1849 digitalt hos Rigsarkivet

Interview fra 1953 hvor Lis Møller interviewer kvinder på gaden, der har stemt ved folkeafstemningen om grundlovsændringen vedrørende valgretsalderen og tronfølgeloven. Der argumenteres for og imod hvorfor valgretsalderen skal sættes ned, om der skal være flere kamre i parlamentet, og om hvorvidt prinsgemalen kan håndtere en dronning som statsoverhoved.

 

Hør flere meninger om valget i 1953 Her, samt interview med Karen Schack, som fortæller om grundlovsændringen i 1915, hvor kvinderne opnåede stemmeret Her

Sejrstaler og Partilederrunder

Når stemmesedlerne er talt op, og valgaftenen har nået sin slutning, er der kommet tradition for, at partilederen stiller sig op og holder tale for sit parti.

Efterfølgende mødes partilederne til den traditionsrige partilederrunde, hvor de sidste kommentarer til valget, regeringsdannelse og fremtiden bliver diskuteret.

Her er et udvalg af taler og partilederrunder fra folketingsvalg gennem tiden:

Folketingsvalget i 1973

 

Ved 'Jordskredsvalget' d. 4 december 1973, blev antallet af partier i folketinget fordoblet fra 5 til 10. Især Fremskridspartiet med Mogens Glistrup i front, kom ind i Folketinget 15,9% af stemmerne.

Stemmerne gik især til de nyere og mindre partier såsom Centrum-Demokraterner, Kristeligt Folkeparti, Retsforbundet, Danmarks Kommunistiske Parti og Fremskridtspartiet.

 

Se hele valgaftenen fra 1973 Her

 

Partilederrunde ved folketingsvalget i 1998

 

Efter et meget tæt valg mellem de to statsministerkandidater Poul Nyrup og Uffe Elleman Jensen, blev der til partilederrunden diskuteret nordatlantiske mandater, regeringsdannelse og det vigtige tal 90.

 

Se hele partilederrunden, med flere kommentarer og diskussioner omkring folketingsvalget i 1998 Her

Folketingsvalget i 2005

 

Ved valget i 2005 blev Anders Fogh Rasmussen for anden gang valgt som statsminister.

Efter en lang valgkamp kunne Venstres Anders Fogh Rasmussen fejre sit genvalg til statsministerposten, mens Socialdemokraternes Mogens Lykketoft trak sig som partiformand.

Se hele Anders Fogh Rasmussens tale Her

Folketingsvalget i 2011

 

Efter en lang valgkamp mellem Helle Thorning Schmidt og Lars Løkke Rasmussen, kunne Socialdemokratiets formand d. 15. september 2011 kalde sig for den første kvindelige danske statsminister nogensinde.

Efter valget dannede Socialdemokraterne regering med Radikalde Venstre og SF, med parlamentarisk støtte fra Enhedslisten.

Se hele Helle Thorning Schmids tale Her

Find mange flere TV- og Radioudsendelser fra folketingsvalg igennem tiden

HER

EN NY OG SØRGELIG VISE

 

En tegnefilm om hr. Stickelmann, som altid er kontrær og altid ved alting bedre. HAN ved, hvordan land og rige bør styres - men når valgdagen kommer, hvor han skal give sin mening til kende, lægger han sig til at sove på sin sofa. Udsendt som propaganda for deltagelse i folketingsvalget 22. september 1953. Se filmen Her

Partiprogrammer

Det Kgl. Bibliotek har digitaliseret partiprogrammer, arbejdsprogrammer, pjecer og lignende fra de politiske partier fra perioden 1872-2014. Ved at vælge et program, kan du se hvilke politiske mærkesager, partiet har fokuseret på det givne år.

Her er et uddrag af Hele Samlingen

JuniBevægelsen, 2004

Venstre, 1946

Alternativet, 2014

Højre, 1886

Socialdemokraterne, 1943

Kristendemokraterne, 2005

Danmarks Kommunistiske Parti, 1974

Liberal Alliance, 2011

Dansk Folkeparti, 2005

Det konservative Folkeparti, 1953

 

Centrum Demokraterne, 1983

Retsforbundet, 1977

Enhedslisten, 2001

 

Socialistisk Folkeparti, 1979

Fælles Kurs, 1989

Radikale Venstre, 1948

Hos DR's Historiske Fotosamling kan du finde endnu flere billeder af politikere, valgsteder og valgaftener igennem tiden: