Henter afspiller ...

Afsked med General Sugden

1. juni 1958

Beskrivelse

Et æreskompagni fra 1. regiment paraderede i Kastrup da chefen for Atlantpagtens nord-region, den britiske general, Sir Cecil Sugden, forlod Denmark for sidste gang i sin officielle stilling. Generalen ankom sammen med sin frue, og generalen skridtede æreskompagniets fløj af. Regimentets maskot, ponyen "Hof", var også med. General Sugden tog afsked med forsvarschefen, admiral Quistgård, chefen for hæren, generalløjtnant Hjalf, chefen for søværnet, viceadmiral Nyholm, generalmajor Pagh fra flyvevåbnet og Københavns kommandant generalmajor Hvalkof, hvorefter man begav sig over til den britiske flyvemaskine.

Kolofon

Fotograf: Frank Paulsen

Medvirkende

Fotograf
Frank Paulsen
Admiral
Forsvarschef

Brugertags

Relaterede emner