Historien om det danske ø-liv handler om affolkning, særlige traditioner, natur og fordelene ved at bo på en lille ø.

Dansk Kulturarv har samlet en række nydigitaliserede regionalradioklip fra de danske øer – et indblik i en verden og tid i Danmark, som kun få kender, og som måske er ved at uddø.

Mød den homoseksuelle Jørgen som flyttede fra Bornholm til København og følte befrielsen ved at turde være sig selv. To ungkarle på Sejerø fortæller om ungkarlelivet, og hvorfor der ikke er nok piger på øen.

Og på Anholt er beboerne relativt isolerede. Det er de gamle kendte normer, der går igen. Sproget mangler Y og Ø, og anholterne har svært ved at kende forskel på ord som killing og kylling. Tilflytterpigerne er ikke bange for at tage fat og lave hårdt fysisk arbejde. På Tunø er beboerne interesseret i at bevare ø-miljøet.

Og hvordan går det til på Møn, når man har forskellige opfattelser af, hvordan livet skal leves?

Lyt med og tag vel imod et unikt stykke dansk kulturarv.

 


OMØ

Omø er en dansk ø med en beliggenhed ca. 17 km sydvest for Skælskør. Omø er på 4,5 km² og har 157 beboere og udgør også Omø Sogn. Nord for Omø ligger Omø Sund, som adskiller Omø og Agersø.

Omø reportage, 1987

Hvilke udfordringer kan det have at være er øboer på Omø? Lyt med og hør om øboernes udfordringer med fiskeri, andre erhverv og transportmuligheder til og fra øen.

Det tog 30 år at at blive øbo, 1988

I dette program kan du møde en rigtig øbo… Og dog. Laurits Stuhr var meget længe om at blive accepteret, fordi han ikke var født på Omø, men nu regnes han for en af øens egne.

Omø klæder sig ud, 1988

Lyt med når Henning Nielsen er til Hellig Tre Kongers-løb på Omø.


BORNHOLM

Bornholm er en ø i den allerøstligste ende af Danmark, i Østersøen. Bornholm kaldes også for ‘Klippeøen’ eller ‘Solskinsøen’ og har et areal på 589,16 km² med 39.756 indbyggere.

Bøsse på Bornholm, 1980

Homoseksuel og fra Bornholm… Lyt med når en homoseksuel fortæller om sin flugt til København fra fordømmelsen, den psykiske kulde, om at føle sig som en splittet sjæl og befrielsen ved at turde være sig selv.


MASNEDØ

Masnedø er en ø i Storstrømmen mellem Sjælland og Falster. Masnedø er 1,68 km² og har 156 beboere. Storstrømsbroen forbinder Masnedø med Falster, og Masnedsundbroen er den faste forbindelse til Sjælland.

Masnedø Vindmøllepark, 1985

I Masnedø opføres Danmarks største vindmøllepark bestående af fem store møller. Lyt hvordan det lød, da møllehatten blev sat på plads på den første af de fem store vindmøller.


FEMØ

Femø er en ø i Smålandsfarvandet nord for Lolland. Øen er en del af Lolland Kommune og har et areal på 11,38 km² og 144 beboere.

Fyraften – Femø Kloak, 1987

Der skal ske en regulering i bestanden af skarver på Ormø, da de store fugle er blevet en trussel     mod øens enestående natur.

Ø-problemer, 1983

De ældre på Femø bliver nødt til at flytte væk fra øen, når de skal på plejehjem. 88-årige Clara Kristensen fortæller om at være nødsaget til at flytte hjemmefra.

Femø Skole, 1989

Femø skole er på et år gået fra 12 til kun 4 elever. Det har fået Kulturudvalget i Ravnsborg Kommune til at foreslå, at kommunen nedlægger skolen og flytter de 4 børn til en skole på Lolland – en af børnenes forældre fortæller her, hvad hun synes om den sag.


FEJØ

Fejø er en ø i Smålandsfarvandet nord for Lolland. Øen har et areal på 16 km² og 608 indbyggere. Fejøs to byer hedder Vesterby og Østerby. Færgen til Fejø sejler fra havnebyen Kragenæs på det nordlige Lolland.

Fejø landmands-protest, 1985

Landbrugsloven skal revideres, og Ø-sammenslutningen ønsker en særstatus for ø-landmænd, men det vender Fejø-bønderne sig imod. Benny Zacariassen, der er imod Ø-sammenslutningens forslag, interviewes.


MØN

Møn er en ø ud for Sydsjællands kyst. Mod nord skiller Ulvsund Møn fra Sjælland, og mod vest skiller Grønsund øen fra Falster. Møn er kendt for sin naturskønhed, gode badestrande, kirker med kalkmalerier af Elmelundemesteren og Møns Klint.

Campingplads på Møn, 1963

Interview med Christian Thede og Fru Bjerge Hansen i forbindelse med åbningen af en campingplads på Møn.

Kunstudstilling på Møns folkebibliotek, 1963

Introduktion til ny fernisering på Møns Folkebibliotek.

Kunstudstilling på Møns folkebibliotek 2, 1963

Kunstner Inger Hannmann interviewes på Møns Folkebibliotek omkring hendes værker.

Øen Møn krigen, 1983

Møn, et lille bondesamfund, som i begyndelsen af 70erne blev oversvømmet af tilflyttere, som var meget anderledes og havde andre interesser.

Øen Møn – Invationen, 1983

Hvordan går det til på Møn, når beboerne har forskellige opfattelser af hvordan livet skal leves og derfor begynder at bekrige hinanden?

Øen Møn – I dag, 1983

Om de konflikter, 70ernes store tilflytning til Møn har skabt.


AGERSØ

Agersø er en dansk ø mellem Storebælt og Smålandsfarvandet. Øen har et areal på 6,84 km² og 181 beboere, hvor hovedparten er bosat i byen Agersø. Færgen til Agersø afgår fra færgelejet Stigsnæs på det sydvestlige Sjælland.

Agersø Havbrug, 1984

Tre havbiologer og en øbo viste i sommerhalvåret 1984, at det kan lade sig gøre at få 100.000 små-ørrereder fra jyske dambrug til at vokse sig store i Agersøsund.

Agersø protest, 1985

Skælskør Kommune er i 1985 i gang med at bygge renseanlæg på Agersø, og det er øboerne blevet vrede over. På baggrund af det havde Agersø-borgerne en deputation i København.


REERSØ

Reersø er en havneby med 527 indbyggere på halvøen Reersø i Nordvestsjælland. Byen ligger i Kalundborg Kommune og tilhører Region Sjælland.

reersø lol

Reersø, 1983

Engang var der 45 aktive erhvervsfiskere i Reersø. Nu er der kun et par stykker tilbage, og det er lystbådene, der dominerer i havnen. Turismen har vundet frem, men hvad siger øboerne til den udvikling?


SEJERØ

Sejerby er havneby og den største by på øen Sejerø. Sejerø er beliggende i Sejerøbugten. Sejerby har 208 indbyggere og tilhører Kalundborg Kommune i Region Sjælland.

Ungkarle på Sejerø, 1984

Lyt med når to singler fra Sejerø, Ingemann på 60 år og Rikke på 35 år, deler deres tanker om “ungkarle-livet”, fremtiden og hvorfor der ikke er flere piger på Sejerø.

Tre kvinder på Sejerø, 1984

Hvordan er det at være kvinde og bo på en ø? Inge, Ella og Berta fortæller om deres baggrund for at bo på Sejerø, og hvordan deres hverdag som hjemmegående ser ud.